Od 2 października 2017 użytkownicy Allegro prowadzący sprzedaż na kontach firmowych są zobligowani do przekazania dodatkowych "Warunków oferty" (zwroty, reklamacje, gwarancje). Nowe wymagania obowiązują także w przypadku aukcji wystawianych poprzez moduł M-Aukcje, dlatego konieczne jest uzupełnienie konfiguracji dla każdego Profilu pracy.

Nowe warunki oferty w module M-Aukcje

W module M-Aukcje warunki oferty należy ustawić dla każdego Profilu pracy. Odpowiednie pola można znaleźć na karcie Konto Allegro, w sekcji Warunki sprzedaży

Każde konto Allegro może posiadać wiele zestawów Warunków sprzedaży i każdy z nich ma swój identyfikator (ID). W konfiguracji należy podać ID konkretnego zestawu lub link prowadzący bezpośrednio do niego.

Przykład:
link do zestawu:
https://allegro.pl/afterSalesServiceConditions/returnPolicy/update/8f21f874-b87f-4512-971d-e503de3ddc78

ID zestawu:
8f21f874-b87f-4512-971d-e503de3ddc78

Jak znaleźć ID zestawu Warunków sprzedaży

Zaloguj się do swojego konta na stronie http://allegro.pl/myaccount/ i następnie:

1. Warunki zwrotów

  1. Przejdź do zakładki MOJA SPRZEDAŻ -> Warunki zwrotów lub skorzystaj z linku: Warunki zwrotów
  2. Dla wybranego zestawu kliknij przycisk ZMIEŃ
  3. Skopiuj link z paska adresu przeglądarki i wklej go w odpowiednie pole w konfiguracji Profilu pracy w zakładce Konto Allegro

2. Warunki reklamacji

  1. Przejdź do zakładki MOJA SPRZEDAŻ -> Warunki reklamacji lub skorzystaj z linku: Warunki reklamacji
  2. Dla wybranego zestawu kliknij przycisk ZMIEŃ
  3. Skopiuj link z paska adresu przeglądarki i wklej go w odpowiednie pole w konfiguracji Profilu pracy w zakładce Konto Allegro

3. Informacje o gwarancjach

  1. Przejdź do zakładki MOJA SPRZEDAŻ -> Informacje o gwarancjach lub skorzystaj z linku: Informacje o gwarancjach
  2. Dla wybranego zestawu kliknij przycisk ZMIEŃ
  3. Skopiuj link z paska adresu przeglądarki i wklej go w odpowiednie pole w konfiguracji Profilu pracy w zakładce Konto Allegro

Informacja:
Warunki sprzedaży zapisane w konfiguracji Profilu pracy zostaną zastosowane przy wystawianiu wszystkich nowych aukcji. Dotyczy to także przygotowanych wcześniej schematów (edycja starych schematów nie jest konieczna).